mobilvinc_b

Ankara Eyşan İş Makinaları Operatörlük Kursu
Mobil Vinç Operatörlük Belgesi

KALDIRMA YÜKLEME (MOBİL VİNÇ) İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLÜK BELGESİ

İnşaat sektörünün her geçen gün daha da hız kazandığı ülkemizde, iş ekipmanlarının kullanımı konusu da bir o kadar önemli bir konu haline gelmektedir. Mobil vinç ya da bir diğer ismiyle hiyap vinç, inşaat ekipmanları içerisinde en çok kullanılanlardan bir tanesidir ve mobil özelliğinden dolayı kullanım alanı oldukça geniştir.

    Kaldırma ve taşıma işlerinin her ikisinin de yapılabildiği mobil vinçlerin kullanımı için operatörlük belgesi alınması, yeni İş Sağlığı Kanununca zorunlu kılınmıştır. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre kaldırma ve/veya iletme işlemleri için kullanılan iş makineleri, eğer standart bir kullanım süresi belirtilmemişse azami olarak 1 yıllık kullanım süresi sonunda kontrolden geçmelidirler. İş Sağlığı ve Güvenliği Denetçileri tarafından üzerinde önemle durulan vinç operatörlüğü belgeleri, denetçiler tarafından sıklıkla kontrol edilmektedir.

   Bu bakımdan mobil vinç operatörü, çeşitli yükleme, taşıma ve boşaltma işlerinde kullanılan mobil vinç kullanımına dair bir operatörlük belgesine sahip olmakla yükümlüdür.

kulevinc_b

Kule Vinç Operatörlük Belgesi

Teknoloji açısından ilk olarak gemicilik sektöründe ve tersanelerde kullanılan kule vinçler, kullanımdaki faydaları bakımından kısa süre sonar inşaat sektöründe de kendisine yer bulmuş ve özellikle büyük ölçekli projelerin adeta imzası olarak gök yüzüne doğru yükselmeye devam etmektedirler. Yapı bakımından oldukça sade ve anlaşılabilir olan kule vinçler ağır yüklerin yatay ve dikey düzlemlerde taşınmasını sağlayan çelik bir yapı ve bu hareketlerin tepeden kontrol edildiği bir operatör kabininden oluşmaktadır. Uzunlukları taşıyabildikleri ağırlık oranları modele göre değişiklik gösterebilmekle beraber, kule vinç kullanımı operatörlük belgesi almak isteyen kişiler bir sınava tabi tutulurlar. Öncelikle 40 soruluk bir İş Makineleri ve İş Güvenliği Testini geçmeleri gereken adaylar, teorik sınavdan sonar bir de uygulamalı sınava girmek durumundadırlar. Bu sınavların ikisinden de başarılı olan aday, kule vinç operatörlük belgesi almaya hak kazanır.

tavan_b

Tavan Vinci Operatörlük Belgesi

Kaldırma Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci

Özellikle fabrika, depo gibi kapalı alanlarda sıklıkla kullanılan tavan vinçleri kirişler üzerinden ilerleyerek yük taşıma işlemlerinde kullanılırlar. Tek kirişli ve iki kirişli versiyonları bulunan tavan vinçleri 3 eksende hareket kabiliyetine sahiptirler. Ankara Eyşan İş Makineleri Operatörlük Kursu, arzu edildiği takdirde tavan vinci operatörlük belgesi için gerekli eğitimleri vermektedir.