ANKARA EYŞAN İŞ MAKİNALARI OPERATÖRLÜK KURSU

İŞ KAMYONU İTFAİYE ARACI EHLİYETİ

  • Profesyonel Uygulama Alanı

  • Profesyonel Eğitim Hizmeti

Bu türden iş makineleri trafiğe kapalı veya trafiğe açık orman, fabrika, bina ve hava alanları vb. gibi yangınlar ile mücadele, acil müdahale gerektiren her an yüksek risk taşıyan sahalar, trafik kazalarında kazazedenin kurtarılması, sel baskınlarında ve doğal afetler, afet ve afet sonrası ihtiyaç durumunda halka su temini, göçme, çökme, kuyu ve boğulma kazalarında arama kurtarma işlemlerini yapmak amacıyla kullanılır.

İş Kamyonu İtfaiye Aracı Operatörlük Belgesi Zorunlu Mu?

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 18/09/2015 tarih ve 88 sayılı kararı gereği İtfaiye Aracı iş makineleri sınıfında değerlendirilmiş ve aşağıda işaret edilen mevzuat dayanak tutularak operatörlük eğitim programı yayınlanmıştır.

  • 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
  • Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
  • 08.2015 tarihli ve 72 sayılı Kurul Kararıyla kabul edilen Özel Kurslar Çerçeve Programı
  • Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 08.03.2014 tarihli ve

10.04/1009860 sayılı Yönergesi

  • Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği

Bu çerçevede ilgili programı tamamlayan kursiyerler, trafiğe kapalı veya açık alanlarda makine kullanmak üzere İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi) almaya hak kazanırlar. İş müfettişleri tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik gereğince yapılan denetimlerde bahsi geçen belgeye sahip olmak çalışan ve iş verenleri, iş kazaları durumunda bu bağlamda sorumluluktan kurtaracaktır.

İş Kamyonu İtfaiye Aracı Belgesine Nasıl Sahip Olunur?

Bu belgeye sahip olmak isteyen kişiler yukarıda belirtilen(sayfa içi link verilebilir.) evraklar ile Eyşan İş Makineleri Operatörlük Kursuna(İletişim sayfasına link verilebilir.) müracat ederler. Müracatları sonucunda Talim Terbiye’nin yayınlamış olduğu program çerçevesinde eğitimleri tamamlanır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği sınav tarihinde sınava katılmak üzere hazır duruma gelirler.

Sınav aynı gün içerisinde yapılmak kaydıyla hem yazılı hem de uygulamalı olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen komisyon üyeleri gözetiminde iki aşamada gerçekleştirilir. Yazılı sınav 25 adet test sorusundan oluşmakta olup iş sağlığı güvenliği, iş organizasyonu, iş öncesi hazırlık, makine gibi konu başlıklarından sorular sorulmaktadır. Bu sınavda en az 18 adet soruyu doğru cevaplayıp başarılı olan adaylar uygulama sınavına katılmaya hak kazanır. Uygulama sınavı yönergede belirtilen uygulama sınav değerlendirme formu çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu sınavda da başarı sağlayan adayların MEB onaylı sertifikaları 5 iş günü içerisinde hazırlanıp E-devlet sistemine de girişleri yapılarak kursiyerlere teslim edilir.