ANKARA EYŞAN İŞ MAKİNALARI OPERATÖRLÜK KURSU

KAYA HAFRİYAT İŞ KAMYONU EHLİYETİ

  • Profesyonel Uygulama Alanı

  • Profesyonel Eğitim Hizmeti

Bu türden iş makineleri trafiğe kapalı veya trafiğe açık inşaat, şantiye alanlarında toprak, maden, kaya vb. malzemelerin verimli bir şekilde taşınması işlemlerini yapmak amacıyla kullanılır.

Kaya Hafriyat İş Kamyonu Operatörlük Belgesi İçin Gerekli Evraklar

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2-1 Adet Fotoğraf

3-Adli Sicil Temiz Kağıdı

4-Sağlık Raporu (2. Grup Sürücü Olur Raporu)

5-Diploma Fotokopisi

Kaya Hafriyat İş Kamyonu Operatörlük Belgesi Zorunlu Mu?

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07/03/2016 tarih ve 11 sayılı kararı gereği Kaya Hafriyat İş Kamyonu iş makineleri sınıfında değerlendirilmiş ve aşağıda işaret edilen mevzuat dayanak tutularak operatörlük eğitim programı yayınlanmıştır.

  • 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
  • Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
  • 08.2015 tarihli ve 72 sayılı Kurul Kararıyla kabul edilen Özel Kurslar Çerçeve Programı
  • Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 08.03.2014 tarihli ve

10.04/1009860 sayılı Yönergesi

  • Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği

Bu çerçevede ilgili programı tamamlayan kursiyerler, trafiğe kapalı veya açık alanlarda makine kullanmak üzere İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi) almaya hak kazanırlar. İş müfettişleri tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik gereğince yapılan denetimlerde bahsi geçen belgeye sahip olmak çalışan ve iş verenleri, iş kazaları durumunda bu bağlamda sorumluluktan kurtaracaktır.

Kaya Hafriyat İş Kamyonu Belgesine Nasıl Sahip Olunur?

Bu belgeye sahip olmak isteyen kişiler yukarıda belirtilen evraklar ile Eyşan İş Makineleri Operatörlük Kursuna müracat ederler. Müracatları sonucunda Talim Terbiye‘nin yayınlamış olduğu program çerçevesinde eğitimleri tamamlanır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği sınav tarihinde sınava katılmak üzere hazır duruma gelirler.

Sınav aynı gün içerisinde yapılmak kaydıyla hem yazılı hem de uygulamalı olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen komisyon üyeleri gözetiminde iki aşamada gerçekleştirilir. Yazılı sınav 25 adet test sorusundan oluşmakta olup iş sağlığı güvenliği, iş organizasyonu, iş öncesi hazırlık, makine gibi konu başlıklarından sorular sorulmaktadır. Bu sınavda en az 18 adet soruyu doğru cevaplayıp başarılı olan adaylar uygulama sınavına katılmaya hak kazanır. Uygulama sınavı yönergede belirtilen uygulama sınav değerlendirme formu çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu sınavda da başarı sağlayan adayların MEB onaylı sertifikaları 5 iş günü içerisinde hazırlanıp E-devlet sistemine de girişleri yapılarak kursiyerlere teslim edilir.