ANKARA EYŞAN İŞ MAKİNALARI OPERATÖRLÜK KURSU

SONDAJ – ZEMİN DELGİ EHLİYETİ

  • Profesyonel Uygulama Alanı

  • Profesyonel Eğitim Hizmeti

İstenilen her zeminde delme ve delinen alanların yeniden başka malzemelerle doldurulması amaçları ile kullanılabilen sondaj ve zemin delgi makineleri ayrıca su, petrol, doğalgaz çıkarma vb. işlemlerde de kullanılabilmesi bakımından oldukça geniş bir iş alanına sahiptir. Zemin delgi ve sondaj işlemleri, çalışmanın yapılacağı arazi ve yapılmak istenen iş bakımında oldukça fazla farklılıklar gösterebilmekle birlikte, makinelerin kullanımının zorluğu itibarıyla da makine operatörüne bazı sorumluluklar yüklemektedir.

      Sondaj ve zemin delgi makineleri genellikle, bir kızak veya kamyon üzerine monte edilmiş bir yapıdadırlar. Donanımında, gerekli enerjinin alındığı bir tahrik ünitesi, güç akarımı sağlanan bir aktarma organı, vinç ve hidrolik kısımların olduğu bir sondaj ünitesi, makinenin şase kısmının bulduğu bir kızak ve işlemin yapılacağı alana göre değişiklik gösteren bir matkap olmak üzere birçok farklı kısım bulunur. Kullanılan makinenin niteliğine göre bu kısımlar birbirlerine monte edilebilen ya da ayrılabilen bir yapıda olabilirler. Sondaj ve zemin delgi operatörü bu montaj ve tekrar ayırma süreçleri konusunda da uzman olmalıdır. Ayrıca delinen alanların tekrar doldurulması işlemi de ayrıca bir işlem bilgisi gerektirmektedir. Delik delme ve sondaj operatörü, iş makinesinin yaptığı iş ve özelliğe uygun olarak emniyetli bir çalışma ortamı yaratmakla yükümlüdür. Bu bakımdan sondaj ve zemin delgi tipi iş makinesinin çalışma öncesi ve çalışma sırasındaki kontrol ve idaresini yapabilme bilgi ve becerisine sahip olması gereken operatör ayrıca verimli bir çalışma gerçekleştirilebilmesi bakımından da işinin ehli olmalıdır.

    Bu süreci idare edebilecek bir sondaj ve zemin delgi operatörü, işlemleri doğru ve eksiksiz yapabilmesi bakımından yetkin olmalı ve operasyonlarını yapabilmek için gerekli operatörlük belgesine sahip olmalıdır. Ankara Eyşan İş Makinaları Operatörlük Kursu, uzman kadrosu ve kaliteli öğretim metotlarıyla, sondaj ve zemin delgi operatörlüğü belgesi alınabilmesi için gerekli bütün eğitimleri eksiksiz bir şekilde vermektedir. Kurumumuz, Bakanlık hükümlerinde ruhsatlandırılmış, yetkili bir kurum olduğundan, alacağınız belgeler, tüm dünyada geçerli resmi belge niteliğinde olacaktır.